Silnoprúd

V tejto časti sa môžete dozvedieť viac o našich poskytovaných službách v oblasti silnoprúdových zariadení, ako sú napríklad motorické technologické rozvody, elektronické prípojky, svetelné a zásuvkové rozvody a mnoho ďalších.

Viac informácií

Slaboprúd

Spoločnosť KEPS, s.r.o. poskytuje služby v oblasti slaboprúdových elektroinštalačných systémov, ako napríklad autoalarmy, kamerové systémy, prístupové systémy a mnoho iných.

Viac informácií

Montážne plošiny

Jednou z našich hlavných činností je aj práca s montážnymi plošinami. Pre zabezpečenie čo najkvalitnejších služieb, disponujeme viacerými typmi montážnych plošín, aby sme dokázali vyhovieť aj náročnejším požiadavkám.

Viac informácií

Vitajte


Sme radi, že ste navštívili túto prezentáciu spoločnosti KEPS. Ak si ju prezriete podrobne, mala by Vám pomôcť v zbežnej orientácií pri výbere elektrotechnických a ostatných produktov a služieb, ktoré ponúkame. V prípade, že potrebujete detailnejšie informácie, alebo konkrétne práce a riešenia, budeme radi, ak nás budete kontaktovať a pokladať nás za možného dodávateľa.

Certifikáty


O nás

0-1_O_nas

Spoločnosť KEPS, s.r.o. bola založená v roku 1995. Jedná sa o súkromnú firmu, podnikajúcu v oblasti služieb. Názov spoločnosti vznikol ako skratka zo slov „Kompletné Elektro Práce a Servis. Hlavnou činnosťou firmy sú elektro služby súvisiace so silnoprúdovými a slaboprúdovými inštaláciami objektov. Ďalšími činnosťami sú správa budov, nákladná preprava a vedenie účtovníctva. Spoločnosť má vlastnú prevádzkovú budovu v Leviciach. Našimi odberateľmi sú z 80% podnikateľské subjekty, výroba, služby, hotely neziskové organizácie, obecné úrady, spoločenstvá vlastníkov bytov, domy sociálnych služieb, školy a ostatných 20% tvoria fyzické osoby - občania. Mnohé elektronické systémy a programové aplikácie máme vo firme inštalované ako funkčné vzorky a záujemca o produkt si tak môže jeho vlastnosti čiastočne overiť, vyskúšať a získať tak konkrétnejšiu predstavu pre rozhodnutie. Podrobné špecifikácie dodávaných výrobkov, alebo ďalšie informácie je možné tiež získať na stránkach našich partnerských a spolupracujúcich firiem. Disponujeme montážnymi plošinami pre práce vo výške, ako aj špeciálnym montážnym náradím pre nastreľovanie kotiev do železa a betónu, pre upevňovanie kotiev v trapézových plechoch, pre zaťahovanie káblov v nepriechodných káblových kanáloch a pod.

Partneri