jednotny_cas_skolske_zvonenieSystém jednotného času slúži na zabezpečenie prenosu časovej informácie z hodinovej centrály do podružných užívateľských zariadení. Využíva sa predovšetkým v objektoch vyžadujúcich zobrazovanie jednotnej a presnej informácie o aktuálnom čase v mnohých miestnostiach, alebo aj v niekoľkých budovách zároveň. Stretávame sa s ním na železničných a autobusových staniciach, na letiskách, vo veľkých administratívnych budovách a fabrikách, ale aj v školách, v nákupných centrách, zdravotníckych zariadeniach a podobne. Časová informácia prenášaná týmto spôsobom najčastejšie slúži na zobrazovanie presného času prostredníctvom niektorého z mnohých typov tzv. podružných hodín, využíva sa však aj na riadenie zvukovej signalizácie (zvonenie na začiatku a konci vyučovacích hodín v školách, oznamovanie začiatku a konca pracovných zmien a pod.)