Pre zabezpečenie správnej funkcie stavby aj v prípade požiaru je potrebné, aby boli správne riešené prestupy káblov a technologických vedení cez steny a stropy.

Pre zachovanie  požadovanej požiarnej odolnosti je preto potrebné utesniť prestupy uvedených technológií certifikovanými materiálmi aplikovanými školenými pracovníkmi a následne vydať certifikát o realizovanom prestupe.

Realizujeme prestupy prostriedkami Würth