inteligentne_elektroinstalacieV posledných rokoch je možné pozorovať trend súvisiaci so zvyšovaním pohodlia v obytných budovách. To znamená vybavenie domu, alebo bytu nielen kvalitným nábytkom, modernou kuchyňou, alebo peknými obkladačkami, ale aj modernou a inteligentnou elektroinštaláciou. Táto potom dokáže dohliadať na efektívnu a racionálnu činnosť osvetlenia, komfortné ovládanie žaluzií a roliet, dodržovanie požadovaného režimu kúrenia (klimatizácie) pri súčasných možnostiach lokálneho a centralizovaného ovládania a zároveň diaľkového zobrazovania, alebo riadenia zvolených funkcií. Tieto inštalácie sa dokážu veľmi „pružne“ prispôsobiť podmienkam investora a zároveň je funkciu inštalácie možné meniť aj s odstupom času, s využitím preprogramovania funkcií a vlastností.