opticke_kableOptické kabeláž je vytváraná káblami, obsahujúcimi sklenené, alebo plastové vlákna, ktoré sa používajú pre prenos signálov prostredníctvom svetelného žiarenia, šíriaceho sa vláknom. Sklenené optické vlákna (singlmodové alebo multimodové) sa v oblasti elektronickej komunikácie môžu využívať pre širokopásmové prenosy pri vysokých rýchlostiach a na dlhé vzdialenosti. Oproti metalickému vedeniu majú komunikačné optické vlákna mnohonásobne nižší merný útlm, oveľa širšie prenosové pásmo, na rozdiel od nich sú imúnne voči vonkajšiemu elektromagnetickému rušeniu (atmosférickému, priemyselnému), proti presluchom medzi vláknami, majú väčšiu prevádzkovú spoľahlivosť atď. Realizujeme pokládky optických káblov a ich ukončení v dátových rozvádzačoch.