svetelne_a_zasuvkove_rozvodySvetelné a zásuvkové rozvody slúžia pre osvetlenie priestorov a pripájanie prenosných spotrebičov. Na prvý pohľad pôsobia jednoducho, ale v priemysle to nie je úplne pravda. Osvetlenie sa ďalej člení na prevádzkové, pochôdzkové, núdzové, prekážkové atď. Z hľadiska hygienických noriem je požadovaná projektom predpísaná osvetlenosť pracovných priestorov. Táto je znižovaná stárnutím svetelných zdrojov a znečistením svietidiel. Vznikajú tak mnohé požiadavky na údržbu ktorú realizujeme.