sprava_bytov_a_uctovnictvo_svbPonúkame vedenie kompletného účtovníctva (ekonomika, personalistika, mzdy, vyúčtovania) pre spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB) alebo správu bytových domov. Činnosti vykonávame modernými metódami zodpovedajúcimi dnešnej dobe. Prehľadné vyúčtovania so zvýraznením podstatných údajov, jednoduché a prehľadné kalkulácie úhrad + online portál domu s prístupovými právami jednotlivých vlastníkov so všetkými ekonomickými informáciami cez internet + virtuálna nástenka a diskusné fórum domu.