Viaceré elektroinštalácie RD a menších podnikateľských prevádzok vrátane slaboprúdu a zabezpečovacej techniky, súkromní investori
Ovládanie vykurovania chaty GSM procesorom, súkromný investor
Projekty pre väčšinu realizovaných akcií ako aj ďalšie:
– 22kV prípojka a 0,4kV vzdušná sieť Spolok Ohajskych vinohradníkov Horný Ohaj
– prekládka linky 22kV Lamesch Kalná, s.r.o.
– STK pre osobné vozidlá Bujna, Levice
– pracovisko CT tomografie, COR, s.r.o., Šahy
– väčšie množstvo rodinných domov a menších podnikateľských prevádzok