dochadzkove_systemyDochádzkové systémy umožňujú sledovať príchody a odchody osôb do určeného objektu, spravidla zamestnancov do zamestnania a evidovať prerušenia a dôvody prerušenia pracovnej doby. Zároveň poskytujú časové prehľady dochádzky a výstupy, či už v tlačenej, alebo digitálnej forme na ďalšie spracovanie, napr. ako podklady na výpočet miezd, prípadne pre štatistické účely.