elektricke_pripojkyPred zriadením elektrickej prípojky je potrebné si premyslieť, aký príkon = hlavný istič požadujete pre Váš objekt. Typickou hodnotou napr. rodinného domu je 3 fázový istič 25A (môžeme Vám samozrejme poradiť detailnejšie).

Zavolaním na zákaznícku linku Západoslovenská distribučná 0850 333 999 môžete ako fyzická osoba požiadať o návrh zmluvy o pripojení. Po nahlásení osobných údajov a požadovaného hlavného ističa Vám bude zaslaná Zmluva o pripojení, v ktorej budú uvedené pripojovacie podmienky s výškou pripojovacieho poplatku.

Podľa zaslanej zmluvy o pripojení (ktorá obsahuje aj podmienky pripojenia)  Vám spracujeme projekt, ktorý montážne zrealizujeme a doložíme príslušnými dokladmi (Správa o odbornej prehliadke a skúške, atesty, stavebné povolenie a pod.).

Ešte podrobnejšie informácie získate kliknutím na sem