pristupove_systemyPrístupové systémy umožňujú riadiť a kontrolovať vstup, pohyb a výstup osôb v definovaných priestoroch a objektoch. Identifikácia osôb môže byť realizovaná magnetickou kartou, čipom, biometrických údajom, prípadne inými prostriedkami. Elektronický systém zaznamenáva udalosti o prístupoch a podľa programového nastavenia ovláda silové výstupy, ktorými sú spravidla rôzne typy elektromagnetických zámkov dverí definovaných priestorov a objektov. Najviac prístupových systémov v súčasnosti dodávame do bytových domov.