montaz-aktivneho-bleskozvoduBleskozvody, nesprávne nazývané aj hromozvody (LPS – light protection system) slúžia na ochranu objektov pred nepriaznivými účinkami atmosférických elektrických výbojov, vznikajúcich počas búrok.
Prevedenie bleskozvodov môže byť dvojaké:
– klasický pasívny bleskozvod
– aktívny bleskozvod
Aktívny bleskozvod oproti pasívnemu bleskozvodu používa menší počet zvodov, čo môže byť v mnohých prípadoch výhodou. Nevýhodou je vyššia cena elektronickej aktívnej časti a zložitejšie testovanie. Výber vhodnejšieho riešenia závisí od charakteru objektu.