retrofity_isticov_oezRychlá a profesionálna náhrada morálne zastaraného ističa bez nutnosti úpravy rozvádzača. Optimálne riešenie pre konkrétne inštalácie.

Možnosť viac variant náhrad:
Ekonomická náhrada – možnosť zjednodušenia ovládania a manipulácie.
Ekvivalentná náhrada – ovládanie a manipulácia sa nezmení.
Komfortná náhrada – použitie ističa s dátovou komunikáciou a širším príslušenstvom.
Náhrada zvyšujúcej bezpečnosti – výsuvné prevedenie miesto pevného, výrazne vyššie technické parametre a možnosť mechanického blokovania.