Obecný úrad, Kukučínov
Obecný úrad, Devičany
Jeseň života, domov soc. služieb Levice
Jeseň života, domov soc. služieb Domadice
Základná škola, Hontianska Vrbica
Bytové družstvo, Levice, objekt Šahy
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, (Hygiena) Levice
Medipal, s.r.o., Levice
Frame Echo, s.r.o., Levice
Nucons, s.r.o., Levice
Industrie Montage, s.r.o Levice
Kumako, Levice

Rodinné domy súkromní investori