Zrealizovali sme pilotný projekt fotovoltaického osvetlenia v obci Horná Seč

Montáž fotovoltaického osvetlenia H.Seč

Odpredáme nasledovné zásoby tovary

  1. Kabel CYKY 4Bx35