verejne_osvetleniePovinnosť prevádzkovať verejné osvetlenie (VO) vyplýva obciam zo zákona č. 369/1990 Zákon o zriadení.
Disponujeme dobrým personálnym a technickým vybavením (montážna plošina) pre montáž a servis VO. V súčasnej dobe spolupracujeme s obcami Hontianska Vrbica, Nový Tekov, Vyšné nad Hronom.