Architect rolls and plansJedná sa posúdenie technického stavu alebo hodnoty – objektívnej ceny elektrotechnického zariadenia v zmysle v zákona č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.