Rekonštrukcia rozhlasovej siete Združená stredná škola Levice
Rekonštrukcie systémov jednotného času (viaceré školy v okr. Levice)
Prístupové systémy viacbytových domov
Telefónne systémy viacbytových domov
Sledovanie služobných áut systémom GPS, Lift Servis Levice, Merax Levice.
Hlásenie limitných stavov ČOV cez sieť GSM, Obecný úrad Kalná n/Hronom
Hlásenie limitných stavov cez sieť GSM, Leven a.s. Levice