zmeny_rezervovanej_kapacityRezervovaná kapacita (RK) je okamžitý príkon ktorý môže odberateľ odoberať zo svojej elektrickej prípojky.
Pre maloodberateľov je daná veľkosťou ističa pred elektromerom a veľkoodberateľov je dohodnutá zmluvne. Z hodnoty sa priamo odvíja poplatok paušál. Vyššia hodnota RK znamená preto aj vyššie paušálne poplatky. RK je preto potrebné nastaviť optimálne a zrealizovať súvisiace zmluvné a technické opatrenia s cieľom dosiahnuť optimalizáciu, resp. úsporu finančných prostriedkov.