projekciaV prípadoch, že pre Vaše stavby alebo objekty je potrebná dokumentácia pre stavebné konanie, alebo dokumentácia skutočného vyhotovenia, zabezpečíme jej spracovanie autorizovaným projektantom v digitálnej aj tlačenej verzii.