Elektroinštalácia prevádzkovej budovy, Okresná správa ciest Levice
Elektroinštalácia prevádzkovej budovy Gallux v.o.s. Levice
Elektroinštalácia prístavby prevádzkovej budovy Lamesch Kalná s.r.o., skládka Mochovce
Elektroinštalácia Lamesch Kalná s.r.o., areál odpadového hospodárstva Nová Baňa
Rekonštrukcia prípojky napájania čerpacej stanice kalových vôd Lamesch Kalná s.r.o., skládka Mochovce
Rekonštrukcia kompresorovej stanice SIT, a.s. Bratislava v Banskej Štiavnici, časť silnoprúd
Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy zariadenia staveniska SE, a.s Bratislava v Mochovciach
Montáže obvodov MaR pre ovládanie servopohonov a meranie hladín SE, a.s Bratislava
Montáže elektrických prípojok pre napájanie dátových mikrovlnných zariadení Globaltel, a.s. Bratislava
Montáž obvodov MaR pre ovládanie servopohonov „Odťah materiálu spod kruhových skladov“ Duslo Šaľa
Rekonštrukcia rozvádzačov verejného osvetlenia v obci Hontianska Vrbica
Rekonštrukcia prekážkového a stožiarového osvetlenia Letisko Sliač
Rekonštrukcia bleskozvodov bytového domu SVB Hviezdoslavova 2 až 12, Levice
Opravy bleskozvodov domov soc. služieb Jeseň života, Levice
Opravy bleskozvodu Levidom s.r.o. Levice
Doplnenie aktívneho bleskozvodu nadrží surovín de Miclén, a.s. Levice
Montáž senzorového osvetlenia bytových domov
Montáž verejného osvetlenie v obci Santovka, pre firmu Elios
Montáž prípojnicového rozvodu 1600A, de Miclén, a.s. Levice