kamerove_systemyKamerové systémy – majú viaceré názvy ako CCTV, Priemyselná televízia, Uzavreté televízne systémy a pod. Umožňujú snímať, prenášať, zobrazovať a zaznamenávať obraz (príp. aj zvuk) sledovaného priestoru, čiže monitorovať aktuálnu situáciu a poskytnúť vysvetlenia a dôkazy v prípade neočakávanej udalosti. Výpovednú hodnotu obrazu určuje kvalita a detailnosť obrazu, preto je veľmi dôležité zvoliť také komponenty kamerového systému, ktoré zodpovedajú požiadavkám náročnosti aplikácie, veľkosti sledovaného objektu, spôsobu spracovania a prenosu signálu, odolnosti voči poveternostným podmienkam a pod. V kamerových systémoch sa požívajú dve technológie – Analógová PAL a digitálna IP. Kvalitnejší obraz poskytuje technológia IP, zároveň je však cenovo náročnejšia. Výber technológie je potrebné zvážiť v závislosti od požiadaviek. Obe technológie je možné pripojiť do internetu a sledovať tak obrazové informácie na vzdialených počítačoch, prípadne mobilných telefónoch s pripojením k internetu.