Referencie pre prístupové a telefónne systémy viacbytových domov

p.č. Ulica, Mesto zast vlastníkov počet príst. Systémov dverových počet príst. Systémov výťahových počet digit. Bytových telefónov
1 Dopravná 03 p. Pastierová 1 52
2 Dopravná 07 p. Maďar 1 1 52
3 Dopravná 09 p. Pati 1 2 62
4 Dudince, A. Kmeťa Ing. Habán 0 18
5 Hronská 5 p. Pelčák 0 8
6 Hviezdoslavova 1 p. Šturdík 1 52
7 Hviezdoslavova 3 p. Paleníková 1 0
8 Hviezdoslavova 2-12 p. Šolc 0 144
9 K.Marxa 8-10-12-14-16 Ing. Dudáš 5 112
10 Kalná Dlhá 51,52 p. Lacek 0 46
11 Kalná Uzka 1,2 p. Botka 0 46
12 Kapt.Nálepku 2-20 p. Svitek 0 54
13 Kapt.Nálepku 29-31 Ing. Baša 4 0
14 Kyjevská 15,17 Ing. Cícer 0 46
15 Ku Bratke 10,12,14,16 JUDr. Zsiga 8 48
16 Ku bratke 40,42 p. Baka 0 32
17 Ku Bratke 6,8 Ing. Šebesta 0 46
18 Ľ. Štura 35,37,39,41 fi. Stavšing 4 0
19 M.R Štefánika 18-20-22 p. Necs 3 51
20 M.R Štefánika 21 RNDr. Bálint 1 0
21 M.R. Štefánika 55,56 p. Murínová 4 46
22 Mochovská 4 Ing. Nikmon 1 60
23 Nitra Dumbierska p. Krčmár 6 0
24 N. Zámky Andovska 8,9 p. Ruszniski 4 22
25 Okružna 13-15 0 46
26 Okružná 17 Ing. Palai 1 23
27 Perecká 1 Ing. Valkovič 2 60
28 Perecká 5,6,7 Mgr. Oravcová 0 69
29 Perecká 4 Ing. Duplinská 2 50
30 Pradiarska 1-3-5 p. Hrnčár 6 69
31 Pri tehelni, 8-10 Ing. Valovič 4 40
32 Pukanec, Záhradná 15,17 Ing. Tolnai 0 16
33 Saratovská 27-29 p. Pokoraczky 2 46
34 Saratovská 45-47 p. Šebeštín 4 32
35 Súkennícka 2,4,6 p. Večerek 0 48
36 Sukennícka 8,10,12,14 MVDr. Sčavnická 8 64
37 Školská 8-10 Ing. Valovič 4 60
38 Textilná 24 p Šepecká 2 0
39 Textilná 30 Ing. Murín 1 23
40 Textilná 4-6-8 Ing. Horváth 6 0
41 Tlmače ČSA 18 p. Šebová 4 24
42 Zd. Nejedlého 5-7 p. Frečka 0 18
43 Zd. Nejedlého 09-11 p. Richterová 0 18
44 Zd. Nejedlého 15-17-19 Ing. Kalmancai 3 69
45 Zd. Nejedlého 22-24-26 Ing. Sládok 6 0
46 Zd. Nejedlého 28-30 p. Rakšaniy 4 46
47 Zd. Nejedlého 33-35-37 p. Kosibová 3 0
48 Zd. Nejedlého 39 Ing. Frčka 1 0 60
49 Trnava, Hospodárska 77 p. Meravá 0 0 23
50 Želiezovce Slnečná 1,2 p. Szakačová 4 0 32
Celkom 112 3 1933